HSL, s.r.o.
Adresa: Moskovská 19, 811 08 Bratislava
Email: skartovanie@skartovanie.sk
Web: www.skartovanie.sk
Vážený obchodný partner,

na základe doterajšej spolupráce, dovoľte nám, informovať Vás o ukončení našej pôsobnosti v službách skartácie dôverných dokumentov.

Touto cestou by sme sa Vám chceli poďakovať za prejavenú dôveru, ktorú sme od Vás dostali.

Nakoľko si Vás vážime, radi by sme Vám v krátkosti predstavili spoločnosť EKOway s.r.o. vykonávajúcu tieto isté služby, ktorá prevezme po nás našu mailovú adresu skartovanie@skartovanie.sk a telefónne číslo 0907 888 708 na ktoré ste s nami zvykli komunikovať.

Spoločnosť EKOway s.r.o.  – vykonáva skartáciu citlivých a dôverných dokumentov, a môžete sa na ňu v plnom rozsahu obrátiť a spoľahnúť a bude vám v nezmenenej kvalite poskytovať služby kontinuálne bez prerušenia podľa vašej potreby.

Spoločnosť EKOway s.r.o., so sídlom: Račianska 66, 831 02  Bratislava, IČO: 35 96 181

Na trhu, s dobrými výsledkami pôsobí od roku 2005. Je držiteľom ISO 9001, ISO 14001 a ISO 27001.
Kontakt: