Najbezpečnejší a najúčinnejší servis na zničenie dokumentov v tomto type priemyslu.

Sme rýchli, flexibilní a precízni a preto nás neváhajte kontaktovať.

Vymazávanie dát

V EKOway využívame služby spoločnosti HSM – poskytovateľa popredného svetového softvéru Hammer™ Secure Erase Hard Drive Eraser, certifikovaného na vymazanie údajov z hardvérových produktov, ktorý úplne odstráni všetky dáta z pevného disku alebo iného úložného zariadenia. Softvér využívajú rôzne spoločnosti po celom svete, prednostne sa uplatňuje vo vojenskom a obrannom sektore, ako aj vo verejnom, bankovom a IT sektore, v zdravotníctve a mnohých iných organizáciách.

Tabernus – globálny poskytovateľ vymazávania dát

 • Certifikácia – formálne certifikovaný program na vymazávanie dát
 • Flexibilita – riešenie pre všetky potreby klienta
 • Bezpečnosť – 100 % bezpečnosť procesu vymazávania dát
 • Hardvérové a softvérové riešenie pre veľký aj malý objem vymazania dát
 • Bezpečné vymazanie dát z flash úložiska médií, vrátane Android, iOS a BlackBerry
 • Bezpečné vymazanie dát z flash úložiska médií, vrátane Android, iOS a BlackBerry
 • Bezpečné vymazanie dát z SSD (Solid State Disk) po úspešnom testovaní metodikou ADISA (Asset Disposal Information Standard Alliance), k dispozícii pre jednotlivého klienta alebo medzinárodné korporácie

Dôležitosť vymazávania dát

Hard disky a iné pamäťové zariadenia obsahujú veľké množstvá osobných údajov. Ak tieto údaje uniknú, existuje vysoké riziko, že spoločnosti budú čeliť nemalým pokutám za porušenie zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov či strate reputácie a lojality svojich klientov.


Bezpečné vymazanie

Softvér bezpečne vymaže všetky dáta z pevného úložiska zariadenia.


Detailná správa

Softvér vytvorí detailnú správu a certifikát o vymazaní dát ako kontrolovateľné a overiteľné potvrdenie o tom, že všetky dáta boli vymazané v súlade s publikovanými štandardmi.

Image

Specifications

Drive Interfaces: Parallel ATA (PATA) & Serial ATA (SATA)
Host Interface: USB 2.0
Max Transfer Rate: Up to 4.0 Gigabyte per minute
Input Voltage: +12 VDC
Max Input Current: 3.5 A
Voltage Supplied to Drives: +12 VDC, +5 VDC
Device Addressing Support: 28 bit and 48 bit supported
Max Transfer Mode: UDMA Mode 4
Supported Devices: ATA 4 through ATA 7
Dimensions: 4.15" l x 1.41" h x 4.16" W
Approx. Device Weight: 11 oz

Features
 • Secure Erase
 • Pattern Erase
 • Auto Partitioning
 • Auto Formatting
 • NIST 800-88 Compliant
 • NIST 800-36 Compliant
 • SATA and PATA Interfaces
 • High Speed UDMA Transfers
 • Verify after complete
 • Portable
 • Handles up to 4 drives at one time
 • USB 2.0 Connectible
 • Multiple Hammers can be linked via USB to one computer
 • USB 2.0 for storing and printing verification logs
 • Drive Lock or Quick Lock
 • Standard One Year Warranty
 • Small, standalone device
 • Hand-held, portable and easy to setup
 • Easy to read menus
 • 16x2 backlit LCD screen
 • Native SATA & PATA Interfaces
 • Downloadable Software Updates
 • Optional Bluetooth printer

Ohľadom vypracovania cenovej ponuky na vymazávanie dát nás kontaktujte na tel. čísle 0905 448 044