Najbezpečnejší a najúčinnejší servis na zničenie dokumentov v tomto type priemyslu.

Sme rýchli, flexibilní a precízni a preto nás neváhajte kontaktovať.

Výkup zberových materiálov

Spoločnosť EKOway, s.r.o. je vaša ekologická cesta k svetovým trhom s recyklačným materiálom. Dlhodobo spolupracujeme so spoľahlivými koncovými spracovateľmi zberového papiera a plastov.

  • Výkup a predaj väčšiny typov zberového papiera
  • Výkup a predaj PET a zmiešaných plastových fliaš
  • Priamy vývoz do mnohých spracovateľských spoločností na Ďalekom východe a v Európe
  • Audit odpadov – rady a konzultácie
  • Sme plne oprávnení a registrovaní na vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti v oblasti odpadov
Zberový papier a plasty

V EKOway sme schopní obchodovať takmer so všetkými druhmi recyklačného papiera, pokiaľ dosahuje nami akceptovateľnú kvalitu. Tu nájdete ilustráciu hlavných druhov recyklačného papiera, ktorý vykupujeme a dodávame do spracovateľských závodov.

Vlnitá lepenka 90/10
Minimálne 90 % štandardnej vlnitej lepenky a zostatok šedá vlnitá lepenka a baliaci papier.

Zmiešané noviny a časopisy
Štandardná špecifikácia pre balíkované noviny a časopisy, ktorá sa skladá z minimálne 70 % novinového papiera, s lepidlom alebo bez neho. Zostatok tvoria časopisy.

Zmiešaný papier
Balík pozostáva zo zmesí rôznych druhov papiera, a to medzi 15 – 20 % bieleho papiera, 30 % tlačiarenských odrezkov, 25 % farebného papiera, maximálne 15 % časopisov a môže obsahovať najviac 10 % grafického papiera. Materiál musí byť bez krúžkových a pákových zakladačov, samolepiaceho papiera, polylaminátov a iných nevhodných materiálov. Celkový vzhľad by mal byť jasný a svetlý.

Triedený kancelársky papier
Kancelársky papier zložený z farebného, skartovaného a bieleho papiera. Môže obsahovať kovové spinky a menej ako 20 % hnedých obálok a kartónu. Nesmie obsahovať neodfarbiteľný papier.

PET fľaše
Lisované PET fľaše roztriedené podľa farieb. Polyetyléntereftalát – zvyčajne fľaše nealkoholických nápojov. Fľaše zozbierané z domácností prostredníctvom separovaného zberu. Balíky nesmú obsahovať položky ako sklo, ostré predmety, stavebný materiál, pesticídy alebo chemické výrobky. Vrchnáčiky a nálepky sú klasifikované ako neoddeliteľná súčasť fľaše, preto ich nie je potrebné pred balením odstrániť.

Špecifikácia kvality materiálov

Cieľom spoločnosti EKOway je posúdiť, monitorovať a kontrolovať kvalitu surovín, ktoré sú získavané prostredníctvom nás. Riaditeľ alebo manažér spoločnosti toto všetko kontroluje a hodnotí ešte pred dohodnutím zmluvy o nákupe.

Suroviny musia spĺňať predpísané špecifikácie, rovnako aj náklad surovín musí spĺňať predpísané normy, ktoré sú ustanovené v tejto prílohe a normy, ktoré vyžadujú príslušné environmentálne miestne a medzinárodné právne predpisy. Obrázky surového materiálu, ktorý sa má nakúpiť, sa musia dodávať aj v rámci konania kontroly kvality.

Ohľadom vypracovania cenovej ponuky nás kontaktujte na tel. čísle 0905 448 044