Najbezpečnejší a najúčinnejší servis na zničenie dokumentov v tomto type priemyslu.

Sme rýchli, flexibilní a precízni a preto nás neváhajte kontaktovať.

Legislatíva

Zákon 395/2002 Z.z.
Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

Úplné znenie 503/2007 Z.z.
Úplné znenie zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

Vyhláška 628/2002 Z.z.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

Zákon 216/2007 Z.z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch aregistratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 515/2003 Z. z.

Zákon 41/2011 Z.z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch aregistratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výnos 525/2011 Z.z.
Výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry

Vyhláška 251/2005 Z.z.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

Vyhláška 242/2007 Z.z.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 251/2005 Z. z.

Zákon 428/2002 Z.z.
Zákon o ochrane osobných údajov

Zákon 256/1992 Zb.
Zákon o ochrane osobných údajov v informačných systémoch

Zákon 52/1998 Z.z.
Zákon o ochrane osobných údajov v informačných systémoch

Úplné znenie 363/2005 Z.z.
Úplné znenie zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov

Zákon 90/2005 Z.z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobnýchúdajov v znení neskorších predpisov


Zdroj: www.zbierka.sk

Ohľadom vypracovania cenovej ponuky nás kontaktujte na tel. čísle 0905 448 044